Organisatie

De Stichting

Stichting Kerstfair Dokkum heeft als doel het organiseren van een Kerstfair en voorts
al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/
of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken
door het organiseren van die activiteiten die bijdragen aan het realiseren van
voornoemde doelstelling. De Stichting heeft niet als doel het maken van winst.

Bestuur

Jan-Ede Brijker, voorzitter
Klaas Kommery, secretaris
Theo Boomsma, penningmeester

Sponsoring/PR

Louise de Haan
Titus Vogt
Dennis Mellink

Foodplein

Bart van der Zant

Facilitaire zaken

Hans Ludema

Organisatie, coördinatie en artistieke leiding

Nienke Nieuwhuis

Onze partners

Samen maken we het mogelijk

Beleef dit jaar zelf de sprookjesachtige en gezellige sfeer